پردیس شهید مفتح شهر ری

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
در سالن کنفرانس شهید رجایی برگزار شد؛

تشکیل جلسه هماهنگی سرپرستان پردیس های شهید مفتح، زینبیه و مرکز آموزش عالی عترت واوان با مسؤولان ارشد اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
در سالن کنفرانس شهید رجایی برگزار شد؛

تشکیل جلسه هماهنگی سرپرستان پردیس های شهید مفتح، زینبیه و مرکز آموزش عالی عترت واوان با مسؤولان ارشد اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران

بعداز ظهر امروز شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، جلسه هماهنگی سرپرستان پردیس‌های شهید مفتح، زینبیه و مرکز آموزش عالی ...

در سالن کنفرانس شهید رجایی برگزار شد؛

تشکیل جلسه فوق العاده شورای عمومی کارکنان پردیس شهید مفتح شهرری جهت هماهنگی های ۵ برنامه همزمان در دهه آخر شهریور
در سالن کنفرانس شهید رجایی برگزار شد؛

تشکیل جلسه فوق العاده شورای عمومی کارکنان پردیس شهید مفتح شهرری جهت هماهنگی های ۵ برنامه همزمان در دهه آخر شهریور

صبح امروز شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، جلسه فوق العاده شورای عمومی کارکنان پردیس شهید مفتح شهرری جهت هماهنگی‌های ۵ ...