پردیس شهید مفتح شهر ری

کارشناس هوشمند سازی

نام و نام خانوادگی: وحید خدامی
مدرک تحصیلی: مهندسی فناوری کنترل ابزار دقیق

 

 

شماره تماس: 02155955550


نظرات کاربران