پردیس شهید مفتح شهر ری

رزومه استادان گروه الهیات و معارف اسلامی

 

نام و نام خانوادگی رشته و مدرک تحصیلی

آقای دکتر محمد تقی مبشری (مدیر گروه )

 
آقای محمد ناصر حسینی علایی  
آقای محمد رضا دهدست  
آقای علی محمد کیقبادی  
آقای دکتر وحید باصری  
آقای دکتر سلیمان حبیبی  

 


نظرات کاربران