در حال بارگذاری ...

فراخوان سی و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمی و دومین جشنواره نوآوری و فناوری خوارزمی

فراخوان سی و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمی و دومین جشنواره نوآوری و فناوری خوارزمی

«جهت کسب اطلاعات بیشتر وارد (منبع خبر) شوید»