پردیس شهید مفتح شهر ری

در دفتر معاونت آموزشی، فرهنگی و پژوهشی برگزار شد؛

جلسه مشترک هماهنگی بین مسوولان ارزیابی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان از سازمان مرکزی، اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان و پردیس شهید مفتح شهرری

سه شنبه؛ 21 شهریور ماه 1402


نظرات کاربران