پردیس شهید مفتح شهر ری

در سالن کنفرانس شهید رجایی برگزار شد؛

تشکیل جلسه فوق العاده شورای عمومی کارکنان پردیس شهید مفتح شهرری جهت هماهنگی های ۵ برنامه همزمان در دهه آخر شهریور

صبح امروز شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، جلسه فوق العاده شورای عمومی کارکنان پردیس شهید مفتح شهرری جهت هماهنگی‌های ۵ برنامه همزمان در دهه آخر شهریور، شامل:
الف) ادامه برگزاری کلاس‌های آموزش سربازمعلمان؛

ب) تداوم کلاس های آموزشی معلمان مدارس غیردولتی؛

ج) انتخاب واحد دانشجومعلمان و پیگیری امور دانش‌آموختگان و دانشجومعلمان مهمان یا انتقالی؛ 

و از همه مهم‌تر ساماندهی دو امر حیاتی
د) ارزیابی ۱۵۲۰ داوطلب ورود به دانشگاه فرهنگیان استان تهران در کنکور ۱۴۰۲

ه) تمهید همه جانبه جهت استقبال از سال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲
تشکیل شد.
در این جلسه، دکتر پاک سرشت، سرپرست پردیس شهید مفتح شهرری، ضمن تشکر از زحمات و خدمات خالصانه معاونان، مدیران گروه‌های آموزشی و کارکنان این پردیس در شش ماهه اول سال جاری، همگان را جهت همدلی، هم افزایی و هماهنگی در دهه پایانی شهریور ماه جهت استقبال از مهرماه و آغاز بهار تعلیم و تربیت در سال تحصیلی جدید فراخواند.


نظرات کاربران