پردیس شهید مفتح شهر ری

در دفتر معاونت توسعه و امور دانشجویی برگزار شد؛

جلسه پیگیری و هماهنگی ره نامه

به گزارش روابط عمومی پردیس شهید مفتح شهر ری، صبح امروز ۲۵ مرداد ۱۴۰۲، جلسه ای با عنوان پیگیری و هماهنگی ره نامه، در دفتر معاونت توسعه منابع و امور دانشجویی برگزار گردید.

 
در این جلسه که با حضور آقایان دکتر پاک سرشت، سرپرست محترم پردیس؛ دکتر عظیمی، معاون محترم توسعه منابع و امور دانشجویی؛ زراعت پیشه، کارشناس مسئول محترم امور مالی و اداری؛ رهبر، کارشناس مسئول محترم آموزش؛ پراینده، کارشناس مسئول محترم امور فرهنگی؛ رنجبر، کارشناس مسئول محترم منابع انسانی(امور دانشجویی)؛ محمدی، مسئول محترم حوزه ریاست و روابط عمومی و مهندس خدامی؛ کارشناس محترم هوشمندسازی و فناوری پردیس برگزار شد، نحوه ورود به سامانه و رمز کاربران هر بخش توسط آقای دکتر عظیمی، دبیر کارگروه ره‌نامه، آموزش و تحویل کارشناسان واحدها شد‌.
 
در پایان این جلسه مقرر گردید مصوبات مطرح شده، سریعا وارد مراحل اجرایی گردد.


نظرات کاربران