پردیس شهید مفتح شهر ری

کارشناس مسئول حراست پردیس شهید مفتح شهرری

 

نام و نام خانوادگی : مهدی رضایی
مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت امور فرهنگی

 

شماره تماس :  55955553-021


نظرات کاربران